Leadership Performance

“The quality of a leader is reflected in the standarts they set for themselves”

 

De huidige tijd waarin we leven vraagt om een andere manier van leiderschap. Waarom? Omdat de huidige generatie jongeren anders denkt, voelt en beleeft dan wij dat vroeger deden. De huidige organisaties stellen onbewust nieuwetijdsmensen aan zonder daarvan de consequenties en gevolgen te overzien.

 

We ervaren het allemaal; de huidige medewerkers van 30 jaar en jonger staan anders in hun werk. Zij zijn over het algemeen goed opgeleid en gewend om belangrijke keuzes te maken in hun leven. Zelfontplooiing en betekenisvol zijn in het leven vinden zij vele malen belangrijker dan een 40 jarig jubileum, dat zien zij eerder als een brevet van onvermogen. Het op ieder moment kunnen beschikken over de juiste informatie is voor hen geen enkel issue. Deze generatie zet de stap van kennis- naar belevingseconomie.

 

Het aansturen van deze medewerkers betekent dat u, als leider, hen faciliteert om hun talenten optimaal in te zetten. NieuweTijds Management is een type leiderschap dat medewerkers inspireert u als leider te volgen. Het woord charisma wordt hier doorgaans aan gekoppeld.

 

Worden charismatische mannelijke of vrouwelijke leiders als zodanig geboren? Veel leiders willen charismatisch zijn, een sterke persoonlijke aantrekkingskracht op anderen uitoefenen. De een heeft daar van nature meer talent voor dan de ander, dat is zo. Maar charisma is niet aangeboren, maar aangeleerd. Het is een deels een houding die je kunt aannemen door op gedrag en een aantal kenmerken, uiterlijkheden, en gewoontes te letten. En dat kun je leren. Voor het andere deel is het zelfinzicht en daar naar handelen.

 

In onze coachingsessies brengen we leiders graag dicht bij hun kern en schenken daarnaast ook aandacht aan alles wat zichtbaar is van de betreffende persoon. Het EEN versterkt het ander. Onze programma’s worden op maat samengesteld.

 

“Being positive in a negative situation is not naive, It’s Leadership”

 

Op het gebied van Leadership Performance biedt ImagoMatch de volgende diensten aan: