Leadership Performance

“The quality of a leader is reflected in the standarts they set for themselves”

 

De huidige tijd waarin we leven vraagt om een andere manier van leiderschap.

We ervaren het allemaal; de huidige medewerkers van 30 jaar en jonger staan anders in hun werk. Zij zijn over het algemeen goed opgeleid en gewend om belangrijke keuzes te maken in hun leven. Zelfontplooiing en betekenisvol zijn in het leven vinden zij vele malen belangrijker dan een 40 jarig jubileum, dat zien zij eerder als een brevet van onvermogen. Het op ieder moment kunnen beschikken over de juiste informatie is voor hen geen enkel issue. Deze generatie zet de stap van kennis- naar belevingseconomie.

 

Het aansturen van deze medewerkers betekent dat u, als leider, hen faciliteert om hun talenten optimaal in te zetten. Dit type leiderschap ervaart men als charismatisch en inspireert medewerkers u graag te volgen.

Kun je van mij een charismatische mannelijke of vrouwelijke leider maken?

Laat ik eerlijk zijn, een heleboel is te ontwikkelen en aan te leren en waar een wens is , is vaak ook een weg. Maar niet iedereen is in de wieg gelegd om charismatisch te zijn of te worden. En niet iedereen heeft die behoefte.

Instinctief weten we allemaal wel wat een charismatisch persoon is. En ieder heeft daarbij ook zijn of haar eigen voorbeelden. De Duitse socioloog Max Weber (1864-1920) gebruikte de term charisma voor het eerst in de betekenis ‘gezag ontleend aan persoonlijke uitstraling’.

Nu werk ik inmiddels al 18 jaar aan persoonlijke uitstraling van professionals en heb inmiddels 850 type-interviews gedaan. Dat geeft wel inzicht in de mens en wat de groeicurve op het charismatische vlak is.

Charisma kan worden ontwikkeld. Zelfinzicht, visie, respectvol, drive, zelfvertrouwen, zichtbaarheid en zelfregie zijn zaken die van belang zijn en daar kan aan gewerkt worden.

 

Charismatische mensen hebben oprechte interesse in hun medemens, de ander laten “ shinen” Met woorden die overeenkomen met hun lichaamstaal en mimiek, Je voelt dat iemand echt meent wat hij of zij zegt, en oprecht oog heeft voor jou als persoon.

In onze coachingsessies brengen we leiders graag dicht bij hun kern en schenken daarnaast ook aandacht aan alles wat zichtbaar is van de betreffende persoon. Het EEN versterkt het ander. Onze programma’s worden op maat samengesteld.

 

“Being positive in a negative situation is not naive, It’s Leadership”

 

Op het gebied van Leadership Performance biedt ImagoMatch de volgende diensten aan: