Werkwijze Algemeen

ImagoMatch heeft voor zowel mens als organisatie een uitgebalanceerd programma-aanbod. De gemene deler is de zoektocht naar die unieke talenten en kwaliteiten die mens en organisatie bijzonder maken. Wij maken daarbij gebruik van onder meer een specifiek door Zabeth van Veen geselecteerde talent- en levensstijlanalyse.

Werkwijze Trainingen, Lezingen, Masterclasses

Doeltreffend en transparant. Wij nemen eerst uw uitgangspunten met u door: doelgroep, doelstellingen, tijdsbesteding, groepsgrootte, datum en budget. Daarna komen wij met een voorstel om uw doelstellingen – inhoudelijk en organisatorisch – te realiseren. Gaat u akkoord, dan volgt de uitvoering.

 

Zabeth van Veen koppelt haar jarenlange ervaring aan passie voor het vak en kwaliteitszin. Zij wordt daarom vaak gevraagd als spreker en deskundige op het gebied van imago en professionaliteit.

Werkwijze Regie- en Adviestrajecten

Voor bedrijven kan onze werkwijze variëren van een bedrijfsadvies – over de vertaling van de organisatiecultuur naar presentatie, gedrag en omgeving – tot masterclasses en teambijeenkomsten. Individuele support vindt plaats in de vorm van consulten, training of coaching (ook online). Zabeth werkt met een team van specialisten, waaruit zij per cliënt en per vraagstuk de juiste professional selecteert. Die professional kan ook een medewerker van de klant zelf zijn.

 

  • Intake, doel- en probleemstelling
  • Advies en stappenplan
  • Programma(s) en inzet professionals in- en extern
  • Tussentijdse evaluaties en bijsturing

Werkwijze Coachingtrajecten

Het coachingstraject start met een persoonlijk doelstellend gesprek, waarbij onder andere  beroep en functie een rol spelen. Afstemming vindt plaats aan de hand van een door de coachee ingevulde vragenlijst en een gesprek. We gaan op zoek naar die unieke talenten en kwaliteiten die de coachee als mens bijzonder maken. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van een specifiek door Zabeth van Veen geselecteerde talent- en levensstijlanalyse. Vervolgens maken we een zichtbare en praktische vertaalslag, ook online. Het onderdeel Personal Performance Coaching
zijn verschillende coachingstrajecten terug te vinden.

 

  • Intake (fysiek, online, skype)
  • Advies
  • Programma
  • Evaluatie (fysiek, online, Skype)
  • Terugkom-moment
  • Optie: Abonnement (opfris momenten)