Imago-onderzoek

Het is niet langer de organisatie die het merk opbouwt, de conversatie start of het product aanbeveelt. Bewapend met het internet is de consument machtiger dan ooit. De relatie die hij met een bedrijf heeft, is gelijkwaardiger, persoonlijker en transparanter geworden. Identiteit en imago zijn meer dan het bouwen van een merk. Het gaat erom dat je als organisatie op de juiste wijze inspeelt op de verwachtingen van de consument én de veranderende omgeving.

Untitled-1

Samenwerking: Het imago-onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een collega imagodeskundige van een Imagobureau, gespecialiseerd in reputatie- en imago onderzoeken.

Om een beeld te geven van een onderzoektraject, onderstaand stappenplan:

Stappenplan:Het imago-onderzoek verloopt in een aantal stappen. Afhankelijk van de wensen worden de methoden van onderzoek nader bepaald. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek behoren tot de mogelijkheden.

Stap 1
Is de organisatie er op ingericht om te kunnen anticiperen op veranderingen?

Interne analyse

 • Identiteit
 • Positionering
 • Strategie

Stap 2
Houdt het bestaansrecht stand in de veranderende omgeving?

Externe analyse

 • Doelgroep segmentatie
 • Beeldvorming
 • DESTEP

Stap 3
Creëert de organisatie toegevoegde waarde voor de doelgroep?

Interactie analyse

 • Waarden
 • Value-fit
 • Imago

Stap 4
Blijft de organisatie in de toekomst relevant voor de doelgroep?

TACTICS-methode

 • Transparent
 • Authentic
 • Consistent
 • Trustworthy
 • Interactive
 • Conscious
 • Service-oriented

Stap 5
Evaluatie en presentatie

Op basis van het imago-onderzoek kan desgewenst overgegaan worden naar de implementatiefase. Aan de hand van co-creatiesessies kunnen nieuwe (communicatie)concepten worden ontwikkelt welke bijdragen aan een sterker merk en een geloofwaardig imago.

PastedGraphic-1
PAGINA TERUG