Desk Research & Advies

“Imago is perceptie en de perceptie bepaalt”

Laat u niet verrassen en neem het imago van uw organisatie eens onder de loep. Met onderzoek, veldwerk en desk research helpt ImagoMatch u om de beeldvorming rondom uw merk of bedrijf helder te krijgen. Wij maken gebruik van de expertise van de mensen binnen uw organisatie, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten is gewaarborgd.

De verzamelde gegevens, feiten en meningen verwerken wij tot een adviesplan. Daarmee bieden wij u de tools om uw organisatiecultuur optimaal te vertalen naar presentatie, gedrag en omgeving. ImagoMatch kan u ook helpen met de uitvoering. We werken met een team van specialisten, waaruit we per cliënt en per vraagstuk de aangewezen professional selecteren.

  • Intake, doel- en probleemstelling
  • Onderzoek en rapportage
  • Evaluatie

Waarop wilt u graag antwoord zien? Neem vrijblijvend contact op zodat we de concrete onderzoeksvraag samen met u kunnen vaststellen.

Desk_Research
Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald.”
PAGINA TERUG